Кариера

Кариера

Основана от Министерството на химическата промишленост през 1952.

1952

Преструктуриран през 2003

a

Разширено през 2020

q